Diziler

Diziler kısaca aynı veri türündeki değerleri bir arada bulundurabilen yapılardır. Örneğin klasik örnek olarak haftanın günlerinin olduğu 7 adet String veri tipinde değişken oluşturmak yerine, gunler dizisi oluşturularak istenilen elemana ulaşılabilir. Haftanın tüm günleri Döngüler yardımı ile döndürülebilir. Tabi ki bu örnek bir senaryo, ihtiyaçlar doğrultusunda dizileri şekillendirebiliriz. 
 
Dizi oluşturmak için iki seçenek mevcut. İlki değişken oluşturulduktan sonra Veriables sekmesi sekmesi altındaki değişken listesinden, diziye çevirmek istediğimiz değişkenin yanında bulunan değişken tipini belirten düğmesine sağ tıklamak.
l1JXpB.jpg

İkinci yöntem ise Veriables sekmesinin altındaki değişkeni seçtikten sonra Details panelinden aynı düğmeye sol tıklamak.
WYBzaP.jpg

Değişken oluşturulduktan sonra değer eklemek için Details panelinden + düğmesi ile yeni eleman eklenebilir. Diğer düğme ile tüm elemanlar sıfırlanabilir.
godgDb.jpg

Dizilere özel bazı fonksiyonlar bulunmaktadır. Bunlar farklı amaçlar için kullanılıp, görevleri farklıdır. Aşağıda bulunan tüm listenin açıklamaları yapılacaktır.
Gz67gV.jpg

Add: Diziye yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Index otomatik olarak verilir. Verilen index çıkış olarak integer tipinde döndürülür.

Add Unuiqe: Diziye benzersiz bir eleman ekler. Örneğin dizide iki adet pazartesi olamaz.

Append Array: İki diziyi birleştirmek için kullanılır.

Clear: Dizideki tüm elemanları siler.

Contains Item: Dizi içinde arama yapar. Eğer aratılan eleman dizide mevcut ise true değeri döndürür.

Find Item: Aynı şekilde arama yapmak için kullanılır. Fakat eğer değer mevcut ise değerin index'ini geri döndürür. Örneğin Pazartesi değeri bulunduysa ve 0. index'te bulunuyorsa 0 değerini döndürür.

Get: Dizi içerisindeki verilen index'e ait değeri döndürür. Aynı şekilde Gunler dizisinde 5 index'i çağrılıyor ise cumartesi değeri dönecektir. Bunun sebebi indexlerin 0'dan başlamasıdır.

Insert: Diziye ekleme yapmak için kullanılır. Add fonksiyonundan farklı olarak index'i biz belirleriz.

Last Index: Dizideki son indexi geri döndürür. Gunler dizisini ele alırsak dönecek değer 6 olacaktır.

Lenght: Dizinin uzunluğunu döndürür. Örneğin gunler dizisinde haftanın günleri olduğunu varsayalım. Dönecek değer 7 olacaktır.

Remove Index: Belirtilen index'e ait elemanı dizi içerisinden siler.

Remove Item: Belirtilen değer dizi içerisinde bulunuyorsa dizi içerisinden silinir. Ayrıca silinip silinmediğine dair boolean veri tipinde çıkış verir.

Resize: Dizi yeniden boyutlandırılabilir. Örneğin gunler dizisinin boyutu 7'den 8'e çıkarılabilir.

Set Array Element: Verilen index'e ait elemanın değeri değiştirilebilir.

Shuffle: Dizinin elemanlarını karıştırmak için kullanılır.

YORUMLAR